Home » Activities » ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(လားရှိုးဌာနခွဲ) ရှမ်းမောင်မယ် ကျောင်းသား/သူများ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲ

၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(လားရှိုးဌာနခွဲ) ရှမ်းမောင်မယ် ကျောင်းသား/သူများ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲ

၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(လားရှိုးဌာနခွဲ) ရှမ်းမောင်မယ် ကျောင်းသား/သူများ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲ

IMG_20181020_101032၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အဝေးသင်တက္ကသိုလ်(လားရှိုးဌာနခွဲ) ရှမ်းမောင်မယ် ကျောင်းသား/သူများ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲBack